EUphoria

Opis:

Projekat EUphoria je realizovan sa ciljem da ukaže na značaj pravovremenog i objektivnog informisanja građana o procesu evropskih integracija. U prvoj fazi ovog projekta urađena je komparativna analiza crnogorske Komunikacione strategije za informisanje građana o EU, kao i analiza sličnih dokumenata u regionu. Iz istraživanja su proistekle preporuke za reviziju Komunikacione strategije, publikacija i predlog praktične politike.

Period realizacije projekta:

2012. – 2013. godine

Donator:

Ambasada Holandije u Beogradu

Centar za demokratsku tranziciju