Analiza nacionalnih pregovaračkih struktura

Opis:

Istraživački centar CDT-a je sproveo komparativnu analizu pregovaračkih struktura u osam zemalja koje su pristupile Evropskoj uniji 2004. godine, uključujući i pregovaračke strukture Republike Hrvatske, kao zemlje Zapadnog Balkana koja je prošla kroz proces pregovaranja. Istraživanje je imalo za cilj da ukaže na osnovne principe na kojima pregovarački proces treba da se temelji, kao i na najvažnija pitanja koja treba da se razmotre kako bi se formirao što bolji pregovarački model, koji bi omogućio efikasne i transparentne pregovore. Projekat je ukazao na postojeće probleme i ponudio niz dobrih praksi, i na taj način otvorio put ka definisanju ključnih principa procesa pregovora.

Period realizacije projekta:

2011. godine

Donator:

Ambasada Holandije u Beogradu

Centar za demokratsku tranziciju