eu-kljucna

INTEGRACIJE

Za uključivanje građana i transparentne
pregovore sa EU i informisanje
i edukaciju građana o NATO integracijama

Centar za demokratsku tranziciju