Izdvajanja za odbranu 2010. do 2015. (infografik)

Inforgrafik izdvajanja za odbr.b FINAL-05

Centar za demokratsku tranziciju