Evropski horizonti 1917. godine – značaj i naučene lekcije


Trajanje:

15/08/2017 – 14/02/2019

Vrijednost projekta:
€ 100,000.00
Donator:

Evropska komisija, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu

 
Tekstovi:
   
Video materijali: 
Centar za demokratsku tranziciju