Uloga specijalnih državnih tužilaštava u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala: Crna Gora, Srbija i Hrvatska

Opis:

Ovaj projekat analizira poziciju i ulogu ključne institucije odgovorne za efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala – Specijalnog tužilaštva. Projekat je fokusiran na nezavisnost, efikasnost i odgovornost ove institucije u tri zemlje Zapadnog Balkana (Crna Gora, Hrvatska i Srbija).

Period realizacije projekta : 01.01.2017-31.12.2017.

Donator: Evropski fond za Balkan

Centar za demokratsku tranziciju