Predstavljanje participativnog budžetiranja u Podgorici

Opis:

Kroz ovu inicijatvu CDT podstiče građanski aktivizam i jača povjerenja između građana i lokalnih institucija kroz sprovođenje participativnog budžetiranje u Glavnom gradu. U okviru ovog projekta CDT sprovodi javne rasprave u pet mjesnih zajednica kako bi građane informisali o procesu kreiranja budžeta i dali im priliku da daju konkretne predloge šta bi Glavni grad trebalo da finansira u njihovoj mjesnoj zajednici. Nakon javnih rasprava, CDT će izraditi analizu potreba građana i dostaviti ih Glavnom gradu i odbornicima u lokalnom parlamentu.

Period realizacije projekta:

2015. – 2016. godine

Donator:

The Balkan Trust for Democracy

Centar za demokratsku tranziciju