Inicijativa za transparentnost sistema krivičnog pravosuđa

Opis:

Projekat je za cilj imao utvrđivanje nivoa transparentnosti sudova, tužilaštva i Uprave policije kroz izradu metodologije i kreiranje preporuka za unapređenje transaprentnosti u skladu sa međunarodnim standardima i dobrim praksama. Monitoringom je  obuhvaćeno: 15 Osnovnih sudova, 2 Viša suda, Apelacioni sud, Vrhovni sud, 13 Osnovnih državnih tužilaštava, 2 Viša državna tužilaštva, Vrhovno državno tužilaštvo i Upravu policije. Ovim projektom, CDT je sa partnerima radio na jačanju kapaciteta tužilačkog sistema.

Period realizacije projekta:

2013. – 2014. godine

Donator:

Stejt department Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL), preko Ambasade SAD-a

Sajt:

http://www.otvorenopravosudje.cdtmn.org/

Centar za demokratsku tranziciju