Upravljanje za rezultate u lokalnim samoupravama

Opis: Opšti cilj projekta je unapređenje transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti lokalnih vlasti kroz poboljšani i participativni proces razvoja politike i koordinacije.

Period realizacije projekta: 01.06.2017-01.04.2018.

Donator: Projekat WeBER – EU i Ambasada Holandije u Beogradu

Centar za demokratsku tranziciju