CG tvituje – uključi se u promjene

Opis: Cilj projekta je osnaživanje građanskog aktivizma kroz korišćenje društvenih mreža. U toku projekta 29 istaknutih pojedinaca je tvitovalo sa naloga @cgtvituje, na različite teme. CG tvituje je na direktan, neposredan način povezao zainteresovane građane sa donosiocima odluka i drugim uticajnim javnim ličnostima, tj. segmente društva koji nijesu imali mnogo kontakata.

Period realizacije:

2013.- 2014. godine

Donatori: Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP u Crnoj Gori, Fond za aktivno građanstvo -FAKT

Sajt: 

http://cgtvituje.cdtmn.org/index.php

Centar za demokratsku tranziciju