Art aktivizam za bezbjednije društvo i efikasne institucije

Opis: Ovom inicijativom CDT je želio da promoviše značaja vladavine prava u kontekstu stvaranja bezbjednog društva bez kriminala kroz umjetnički aktivizam mladih. Projekat je omogućio mladima da se kroz kreativni rad, edukaciju i kampanju aktivnije uključe u procese donošenje odluka.

Period realizacije:

2015. godine

Donator:

Ambasada SAD u Podgorici

Centar za demokratsku tranziciju