Category Archives: Integracije

Skupština i Vlada – ko je kome podređen

Predsjednik Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, Slaven Radunović je, govoreći na panelu „Ispunjavanje političkih kriterijuma – iz ugla skupštine“, kazao da u Izvještaju Evropske komisije koji je objavljen juče ima novina u pristupu, „ali nažalost zadržana je tehnička suvoparnost, birokratska, kakva je uvijek bila u izvještajima iz Brisela“. Continue reading Skupština i Vlada – ko je kome podređen

Demokratija bez institucija – novi balkanski izum

Proces evropskih integracija u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji samo formalno napreduje i sa manjim ili većim uspjehom ove četiri države ispunjavaju zadate parametre, ali u najznačajnijim kriterijumima za demokratsko funkcionisanje društava efekti ovog procesa nijesu niti zadovoljavajući niti ohrabrujući. Continue reading Demokratija bez institucija – novi balkanski izum