Category Archives: Integracije

Zajedno protiv nasilnog ekstremizma

U cilju podizanja svijesti javnosti, podsticanja dijaloga i boljeg razumijevanja različitih oblika nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i Centar za demokratsku tranziciju (CDT), u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, pripremili su Nacionalnu platformu za suzbijanje nasilnog ekstremizma. Continue reading Zajedno protiv nasilnog ekstremizma

Rusi i dalje moćni u Crnoj Gori

Izvor: Vijesti online

Posljednju deceniju u Crnoj Gori obilježilo je snažno ekonomsko prisustvo ruskih kompanija i pojedinaca: Bilans toga je 1,3 milijarde eura investiranog novca iz Ruske Federacije (RF), 1.722 registrovane kompanije u Crnoj Gori u vlasništvu ruskih državljana, konstantni rast ruskih turista koji je dostigao 316.000 sa 2,87 miliona noćenja i oko 240 miliona eura novca prihoda po tom osnovu na godišnjem nivou, kupovina brojnih kuća i stanova, 24 miliona eura koje su ruski građani platili po osnovu poreza na promet nepokretnosti… Continue reading Rusi i dalje moćni u Crnoj Gori