Category Archives: dobro upravljanje

Nizak nivo transparentnosti sudova

Transparentnost sudova u Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou. To ne doprinosi izgradnji povjerenja javnosti u sudski sistem, a građani ostaju uskraćeni za važne informacije. Sudovi nijesu dovoljno posvećeni razvoju komunikacije sa građanima i ne ispunjavaju svoje obaveze kada je u pitanju objavljivanje informacija i dokumenata od javnog interesa. Continue reading Nizak nivo transparentnosti sudova

Nema pravedne politike zarada

Država Crna Gora nema pravednu, jasnu i odgovornu politiku zarada u državnim institucijama, kompanijama u državnom vlasništvu, regulatornim agencijama, nezavisnim institucijama i lokalnim samoupravama. Sistem zarada nije pravedno postavljen, niti su primanja starješina organa usklađena sa njihovom odgovornošću i obimom posla. Continue reading Nema pravedne politike zarada