All posts by Milica Bogdanović

U organizaciji je zaposlena od novembra 2013. godine. Prethodno je radila u političkoj redakciji Nezavisnog dnevnika Vijesti i na portalu Vijesti online. Ima iskustva i u radijskom novinarstvu, a učestvovala je na više seminara, obuka i konferencija iz oblasti istraživačkog novinarstva i novih medija. Radno iskustvo je stekla na različitim pozicijama, u lokalnim organizacijama civilnog društva u oblastima omladinskog rada i razvoja lokalnih zajednica. Završila je osnovne i specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer novinarstvo. Govori engleski jezik Rođena je 14. oktobra 1989. godine

Rusi i dalje moćni u Crnoj Gori

Izvor: Vijesti online

Posljednju deceniju u Crnoj Gori obilježilo je snažno ekonomsko prisustvo ruskih kompanija i pojedinaca: Bilans toga je 1,3 milijarde eura investiranog novca iz Ruske Federacije (RF), 1.722 registrovane kompanije u Crnoj Gori u vlasništvu ruskih državljana, konstantni rast ruskih turista koji je dostigao 316.000 sa 2,87 miliona noćenja i oko 240 miliona eura novca prihoda po tom osnovu na godišnjem nivou, kupovina brojnih kuća i stanova, 24 miliona eura koje su ruski građani platili po osnovu poreza na promet nepokretnosti… Continue reading Rusi i dalje moćni u Crnoj Gori