Građani kao izvore dezinformacija o popisu vide partije i političare

Svaki treći građanin/ka kaže da je primjetio/la dezinformacije u vezi sa popisom stanovništva, a istovremeno svaki treći građanin/ka navodi političare iz Crne Gore kao glavni izvor dezinformacija o popisnom procesu. Takođe, političke partije su ocijenjene kao akteri koji su najviše pokušali da utiču na izjašnjavanje građana/ki na popisu. To pokazuju rezultati istraživanja javnog mnjenja koje … Continue reading Građani kao izvore dezinformacija o popisu vide partije i političare