Uloga medija ključna u sprječavanju širenja dezinformacija o popisu

Tradicionalni mediji imaju ključnu ulogu u sprječavanju širenja dezinformacija kako u svim temama od javnog značaja, tako i kad je riječ o aktuelnoj – predstojećem popisu, ocijenjeno je na panel diskusiji “Važnost provjere informacija u susret popisu” koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju (CDT). Direktorica Agencije za elektronske medije Sunčica Bakić kazala je da … Continue reading Uloga medija ključna u sprječavanju širenja dezinformacija o popisu