Preko 40 primjera zloupotreba resursa i državnog aparata

U periodu od 26. maja zaključno sa 8. junom registrovano je preko 40 slučajeva funkcionerske zloupotrebe resursa i državnog aparata što za posljedicu ima stvaranje institucionalne prednosti i bolju poziciju uoči održavanja parlamentarnih izbora 2023. godine. Dominantni akteri ovih aktivnosti su predstavnici Vlade, ali su zabilježeni slučajevi funkcionerske kampanje na lokalnom nivou. U pojedinim slučajevima … Continue reading Preko 40 primjera zloupotreba resursa i državnog aparata