MUP da uspostavi mehanizam za transparentniji birački spisak

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) da u najkraćem roku formira inkluzivni tim koji bi obavljao kontrolu biračkog spiska i poboljšao transparentnost biračkog spiska u susret parlamentarnim izborima. U uslovima kada su političari opstruirali reformu izbornog zakonodavstva, kad nije bilo političke volje da se stvore zakonski preduslovi da se birački spisak … Continue reading MUP da uspostavi mehanizam za transparentniji birački spisak