Za zakonitost drugog kruga potrebna posvećenost svih aktera

Ostalo je samo deset dana do održavanja drugog kruga predsjedničkih izbora, a zahvaljujući nedostatnom pravnom okviru otvorene su brojne nedoumice. Crna Gora od 1997. godine nije imala drugi krug predsjedničkih izbora, i ovo je proces u kome će se izgrađivati pravna praksa. Takve situacije, iako nužne, nose sa sobom rizike da se naprave greške, a … Continue reading Za zakonitost drugog kruga potrebna posvećenost svih aktera