MUP da uspostavi mehanizme za transparentniji birački spisak

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) da preuzme inicijativu i blagovremeno pripremi potrebne preduslove da bi se poboljšali kontrola i transparentnost biračkog spiska u susret predsjedničkim izborima. U uslovima kada su političari opstruirali reformu izbornog zakonodavstva, kad nije bilo političke volje da se stvore zakonski preduslovi da se birački spisak ozbiljno … Continue reading MUP da uspostavi mehanizme za transparentniji birački spisak