Zaštiti profesionalno novinarstvo od lažnih vijesti

Zaštiti profesionalno novinarstvo od lažnih vijesti

01/04/2022

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) uz podršku Delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori danas pokreće javne konsultacije sa svim zainteresovanim stranama o pokretanju Inicijative za zaštitu profesionalnog novinarstva od negativnog uticaja lažnih vijesti, kazala je programska direktorka ove odranizacije Milica Kovačević na otvaranju drugog dana konferencije “Mreža dezinformacija: Ukradena demokratija”.

Ključni cilj Inicijative, kako je kazala, jeste afirmisanje principa provjere činjenica i osnivanje Fonda za podršku medijima u suprotstavljanju dezinformacijama, koji će medijskim kućama omogućiti intenzivniji razvoj faktčekinga unutar redakcija.

“Inicijativa će se bazirati na principima dobrovoljnosti, inkluzivnosti i informisanosti, te opšteprihvaćenim pravilima i principima kontrole činjenica koji postoje u razvijenim demokratijama. Ona treba da podrži i pomogne razvoj novinarstva u javnom interesu i da se suprotstavi lažnim vijestima ali i bilo kakvom pokušaju (auto)cenzure ili ograničenja slobode govora”, rekla je Kovačević.

Takođe, kako je dodala, inicijativa će sadržati i principe transparentnosti funkcionisanja medija i poštovanja profesionalnog integriteta njihovog funkcionisanja.

“U ovom procesu državu vidimo kao partnera i otvoreni smo za svaki vid saradnje. On će, do formulisanja prvog nacrta inicijative i pravila funkcionisanja Fonda, se odvijati bez direktnog učešća predstavnika državnih organa, jer smatramo ti organi trebaju biti podrška, a ne uređivači ovog postupka. Naša Inicijativa ne prejudicira uvođenje samoregulacije ili bilo koju drugu obavezu za medije, već  želi kreirati minimum principa koji čuvaju novinarstvo od pogubnog uticaja dezinformativnih kampanja i aktivnosti”, kazala je Kovačević.

“Prosvijećena demokratska društva počivaju na profesionalnim medijima. Oni su okosnica i stub demokratije. Kroz višegodišnji rad na projektu Raskrinkavanje.me uvjerili smo se da postoji veliki broj kvazimedija koji pod parolom “svi su mediji isti” žele u isti rang staviti one koji čuvaju i one koji podrivaju demokratiju. Ovom inicijativom CDT se želi suprotstaviti tom opasnom naumu. Moramo napraviti razliku jer svi mediji nijesu isti”, dodala je ona.

Dodala je da će CDT u narednih 15-tak dana pozvati sve medijske kuće, udruženja, NVO koje se bave ovim pitanjima, eksperte i ekspertkinje, građanke i građane da se uključe i sugerišu na koji način da ovaj proces bude kvalitetniji.

“Nakon završenog procesa konsultacija uputićemo odgovarajuće inicijative Skupštini i Vladi Crne Gore i voditi intenzivnu kampanju javnog zagovaranja da se naši ciljevi zaista i ostvare, a profesionalni mediji dobiju potrebnu podršku od države”, poručila je Kovačević.