Petina institucija krši Zakon

Gotovo petina institucija koje su obavezne objavljivati analitičke kartice, putne naloge i podatke o socijalnima davanjima to nije učinila prethodne sedmice. Centar za demokratsku tranziciju (CDT) je na reprezentativnom uzorku, uradio monitoring poštovanja ovih obaveza odnosno Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (Zakon) za period 20-26. jula. Pretragu veb sajtova smo izvršili 28. … Continue reading Petina institucija krši Zakon