Petina institucija krši Zakon

Petina institucija krši Zakon

30/07/2020

Gotovo petina institucija koje su obavezne objavljivati analitičke kartice, putne naloge i podatke o socijalnima davanjima to nije učinila prethodne sedmice.

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) je na reprezentativnom uzorku, uradio monitoring poštovanja ovih obaveza odnosno Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (Zakon) za period 20-26. jula.

Pretragu veb sajtova smo izvršili 28. 7. 2020. godine, dan nakon isteka obaveze za objavljivanje podataka.

Većina obveznika objavljuje obavezne podatke o potrošnji javnih sredstava u predizbornom periodu, ali ne mali dio njih krije putne naloge, analitičke kartice i informacije o socijalnim davanjima čime direktno krše Zakon.

Iako je Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) ranije uspostavila praksu objavljivanja nedjeljnog pregleda institucija koje (ne)poštuju zakonske obaveze, ova baza podataka nije ažurirana za prethodne tri sedmice.

ASK je na ovaj način odustala od javnog objavljivanja prekršilaca Zakona, a time i uskratila javnost da zna ko su neodgovorne institucije koje ne poštuju zakone svoje države.

ASK da kazni one koji krše Zakon

Pozivamo ASK da hitno kazni sve prekršioce Zakona i o tome informiše javnost, kao i o ishodu kontrole dokumentacije koju joj institucije dostavljaju.

Svaka peta institucija nije objavila analitičke kartice, dokumenta koji prikazuju pregled knjigovodstvenih promjena u određenom periodu.

Skoro svaki peti obveznik Zakona na svojoj stranici nije objavio putne naloge o korišćenju službenih vozila.

Četvrtina opština nije na vrijeme objavila informaciju o socijalnim davanjima u prethodnoj sedmici.

Podatke o trošenju tekuće budžetske rezerve u prethodnoj sedmici nije objavilo 15% opština.

Pojedina preduzeća čiji je većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave uopšte nemaju veb stranice pa na taj način izbjegavaju ovu zakonsku obavezu.

Nema ujednačenog formata analitičkih kartica

Kao i prethodnih izbora, imamo pojavu neujednačenih formata analitičkih kartica, koje se kod nekih institucija pripremaju zbirno, umjesto po budžetskim potrošačkim jedinicama.

Zakon jasno navodi da su obveznici dužni objaviti informacije o korišćenju službenih vozila sedmodnevno, međutim neke institucije i dalje pribjegavaju praksi objavljivanja mjesečnih putnih naloga.

Podsjećamo da su 973 obveznika ovog Zakona u Crnoj Gori i da su sve budžetske potrošačke jedinice dužne da sedmodnevno objavljuju analitičke kartice.

Ministarstva i opštine moraju sedmodnevno objavljivati podatke o raspodjeli svih oblika socijalne pomoći i podatke o trošenju tekuće budžetske rezerve.

Takođe, sve institucije, kao i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave moraju sedmodnevno objavljivati sve izdate putne naloge za upravljanje službenim automobilima.