Hitno donijeti uputstva za održavanje izbora

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) i Državnu izbornu komisiju (DIK) da u hitnom roku, svako u svome domenu, donesu uputstva i preporuke za bezbjedno održavanje izbora. Podsjećamo da je jedan od osnovnih demokratskih principa da pravila izbora moraju biti unaprijed poznata svima bez kojeg nema jednakih uslova … Continue reading Hitno donijeti uputstva za održavanje izbora