Izbori u doba pandemije: Kako će glasati oboljeli

Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica uputio je pismo predsjedniku Nacionalnog koordinacionog tijela Milutinu Simoviću sa predlogom da NKT održi posebnu sjednicu na kojoj će se raspravljati važna pitanja i dileme vezane za održavanje izbora u uslovima pandemije koronavirusa.