Optimizacija ne smije biti formalnost

Optimizacija ne smije biti formalnost

25/06/2018

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva Vladu da ne usvoji Plan optimizacije javne uprave dok se on značajno ne poboljša, dok se ne usvoje naše primjedbe i primjedbe drugih institucija i dok ne ispuni svoju svrhu i da precizne odgovore – koliki je optimalan broj zaposlenih u javnoj upravi, gdje postoji višak, a gdje manjak zaposlenih i kako će se taj broj zaista optimizovati.

Proces optimizacije broja zaposlenih u javnom sektoru je ključni segment reforme javne uprave koji se sprovodi kako bi imali efikasnu i ka građanima usmjerenu državnu administraciju.

Međutim, u tom procesu smo do sada primijetili značajne nedostatke i propuste, a otpori ovoj reformi su očigledni i na centralnom i na lokalnom nivou.

Podsjećamo da je Strategijom reforme javne uprave i njenim Akcionim planom planirano da se do 2018. godini broj zaposlenih na centralnom nivou smanji za tri odsto, a na lokalnom za pet odsto, dok bi do 2020. na centralnom nivou trebalo smanjiti pet odsto, a na lokalnom deset.

Prošle godine su određene polazne vrijednosti po kojima je ukupan broj zaposlenih na centralnom nivou 39.306, a na lokalnom 12.174.

Nakon 11 mjeseci koliko su predstavnici različitih institucija izrađivali Plan optimizacije, nijesmo dobili dokument koji definiše jasan put za potrebne promjene, ne analizira specifičnosti organa, nema podataka o potrebama pojedinačnih institucija, niti sadrži finansijsku procjenu sredstava koja su potrebna za njegovu realizaciju.

Takođe, predložene mjere i aktivnosti za rješavanje ovog problema su pripremljene na taj način da sa velikom sigurnošću možemo tvrditi da neće dovesti do zacrtanog cilja – stvarne optimizacije broja zaposlenih u upravi.

Posebno zabrinjava to što prioritetne politike Vlade nijesu usklađene, već su u koliziji, pa je u godini kad je Strategijom predviđeno smanjenje broja zaposlenih, usvojen Kadrovski plan Vlade za 2018. kojim se predviđa povećanje broja zaposlenih za 1,79% (704 službenika i namještenika).

CDT smatra da je za uspješno sprovođenje ovog procesa neophodna politička volja, kao i odlučna akcija svih institucija.

Bez ozbiljnog plana, proces optimizacije će se svesti na puku formalnost, a reforma javne uprave će biti sve dalja od suštinskog cilja – stvaranja efikasne, odgovorne i transparentne državne administracije.