EU i NATO radionice

EU i NATO radionice

27/11/2015

Opis:

CDT od 2008. godine realizuje radionice na temu EU i NATO integracija za učenike završnih razreda crnogorskih srednjih škola. Radionice imaju za cilj da maturantima, mladim biračima, pruže objektivne informacije o NATO i EU, o processima integracija, i značaju tih procesa za Crnu Goru.

Period realizacije:

2008. – u toku

Donatori:

NATO PDD, Komisija za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću, ambasade Njemačke i Velike Britanije